İnşaat Sektörünün En Sevimli Platformu

Yapı Kulüpleri'nin Desteğiyle..

Ürünlerimiz

Çok Fonksiyonlu Mimar ve Mühendis Kalemi

Çok Fonksiyonlu Mimar ve Mühendis Kalemi

YapıArch

Squarch Collection

Squarch Collection

Dolma ve tükenmez kalemden oluşan setimiz şık kutusuyla satıştadır.

Trapezium Collection - Beton Saksı

Trapezium Collection - Beton Saksı

Beton Saksı

Octagon Collection - Beton Saksı

Octagon Collection - Beton Saksı

YapıArch

Görüşler

"
Mesut Kaya - YEM Yayın ve Kitabevi Yöneticisi

Bu toprakların çocuklarına ve onların başarılı olma azminin gücüne her zaman inanmışımdır. Çünkü hem aklı ve beceriyi hem de yetenek ve dinamizmi birleştirme niteliği taşır ülkemizin gençleri. Bir işi dayanışarak ve yardımlaşarak geliştirmek; ortaya çıkan aşı da paylaşmak hamurunda var onların. İşte YapıArch, kendisi için nitelikli bilgi, deneyim ve teknoloji araştırmak için yola çıkmış öğrenmeye istekli genç bir inşaat mühendisinin, bu yolda bulduklarını paylaşmak amacıyla ortaya koyduğu bir oluşum.Yolu açık olsun...
Mesut Kaya - YEM Yayın ve Kitabevi Yöneticisi

İnş. Yük. Mühendisi Sukan Külekçi - İntaç Kurucu Ortağı

Üniversite öğrencileriyle bir arada devam eden çalışmaları, ilgi çekici ürünleriyle kurumsal ve profesyonel bir şekilde yoluna devam eden bir platform.
İnş. Yük. Mühendisi Sukan Külekçi - İntaç Kurucu Ortağı